Громадянський Рух ХВИЛЯ об'єднує однодумців, які розглядають політику не як діяльність, спрямовану на розподіл багатств та почестей серед можновладців, а як процес, що сприяє якісній розбудові держави, підвищенню виробництва матеріальних благ та зростанню достатку суспільства шляхом поєднання зусиль індивідуумів і держави.
Наша абсолютна цінність – це людина, громадянин, його інтереси і його свобода. Наша мета – побудувати державу в Україні, в який громадянин міг би вільно реалізовувати свої бажання та здібності, створити власний бізнес, почувався би вільно і захищено.

Громадська спілка «Громадянський рух Хвиля» була заснована у 2016 році Віктором Чумаком разом з Наталією Новак, Володимиром Козленком та іншими однодумцями з метою створення єдиної об’єднавчої платформи громадських організацій та політичних партій для проведення всеохоплюючої політичної реформи в Україні.

Створення руху також має на меті підтримку демократичного розвитку України, розбудову громадянського суспільства, консолідацію демократичних інститутів та підтримку суспільно-політичних проектів та ініціатив всеукраїнського та регіонального рівнів.

Діяльність Громадянського руху Хвиля регламентується Конституцією України, Законом України про громадські об’єднання та внутрішнім Статутом організації.

Напрямками діяльності Спілки є:

• організація круглих столів, конференцій, дискусій та лекцій з метою підтримки та поширення соціально-політичних ініціатив з розвитку демократичного суспільства;

• організація семінарів та консультацій, надання рекомендацій органам виконавчої влади стосовно проведення реформ;

• публікація «policypapers» (програм розвитку) та дорожніх карт з впровадження реформ та демократичних ініціатив;

• пропагування прийняття суспільно важливих змін через законодавство України із залученням зацікавлених сторін (депутатів Верховної Ради України, членів Кабінету Міністрів України, представників бізнесу, недержавних, неурядових організацій);

• організація акцій та івентів (масових заходів) всеукраїнського та регіонального масштабу;

• залучення фінансування за допомоги іноземних фондів з підтримки проектів розвитку громадянського суспільства для реалізації суспільно важливих ініціатив в Україні;

• участь у розвитку громадських організацій, впровадженні освітніх, культурних та інших проектів та програм, у тому числі, спільно з партнерами; організація та проведенні громадських акцій та заходів;

• реалізація громадських програм з надання допомоги громадянам та юридичним особам щодо захисту їх порушених прав, свобод та законних інтересів;

• сприяння веденню культосвітньої роботи серед населення в засобах масової інформації з метою пропаганди ідей розвитку суспільства відкритого доступу та проведення політичної реформи в Україні.