Головна > Всі новини > Водна стратегія міста Києв 2019-2030

Новини

Водна стратегія міста Києв 2019-2030

Водна стратегія м. Києва – це системний документ, який дозволить владі, громаді та бізнесу гармонійно співпрацювати, довгостроково та найкращим чином використовуючи та зберігаючи водні ресурси.

Найважливіші завдання Стратегіі:

 • Заборона знищення (каналізування або осушення) водних об’єктів міста, припинення забудови прибережних захисних смуг, яке відбувається  шляхом змінення цільового призначення земель.
 • Скорочення забруднення водних об’єктів за рахунок поступового зменшення та повної ліквідації скидів неочищених стоків зі всіх джерел забруднення.
 • Вирішення технологічної проблеми міської дощової каналізації (будівництво та модернізація інженерних мереж) та екологічної проблеми (встановлення очисних споруд на водовипусках). На сьогодні відведення дощової води відбувається через 80 водовипусків в р. Дніпро та 52 водовипуски в р. Либідь та р. Сирець).
 • Розроблення єдиного плану міської системи дощової каналізації, організація системи управління поверхневим стоком в м. Києві з платою за послуги відведення поверхневого стоку землекористувачами та підприємствами.
 • Забезпечення ефективного використання водних ресурсів столиці.

 • Впровадження вітчизняних біотехнологій та ін. інновацій задля екологічного та гідрологічного покращення водойм (реагентні, іонообмінні, електрохімічні способи, що знешкоджують стічні води гальваничного виробництва; біофільтрація: біоплато, біоплівка, активований мул, гранульований мул, біоконвейєр, «мікробний метод»).
 • Обмеження заростання та «цвітіння» (евтрофікації) водойм шляхом застосування наукових розробок, відновлення гідрологічного режиму, обмеження використання миючих засобів з азотом та фосфатами. Доцільно також впровадження методик, спрямованих на отримання з водоростей та рослинних решток —  корисних складових, зокрема біогазу.
 • Інвентарізація (ідентифікація та облік, обстеження та моніторинг) і паспортизація (дані про водний режим, морфологічні, гідрохімічні, гідрологічні характеристики, визначення статусу водойми, діагностична карта) водних об’єктів міста.
 • Створення єдиної інформаційної бази водних об’єктів з постійним оновленням даних моніторингу.
 • Збереження водних об’єктів столиці для наступних поколінь (екоурбанізація постіндустріальних просторів, гармонійні  архітектурні рішення, відновлення природного ландшафту, реновація водних екосистем).
 • Активізація громадської свідомості  в питаннях екології та залучення громадськості до вирішення проблем водних екосистем. 

Досі в Києві немає жодного надійного джерела інформації про стан міського довкілля. Найближчим часом сайт КМДА необхідно доповнити розділом «Стан довкілля», окремими складовими якого мають стати рубрики «Водойми», «Атмосферне повітря», «Зелені насадження», «Території охоронюваного ландшафту та ПЗФ».